Runningcentercriterium van het Houtland (Powered by Scott)

Reglement 2020

1 Algemeen
Het Runningcentercriterium van het Houtland is een gratis regelmatigheidscriterium voor lopers en joggers dat plaats vindt in West-Vlaanderen. Het comité is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke wedstrijd die deelneemt aan het regelmatigheidscriterium. Dankzij onze hoofdsponsor RunningCenter Brugge - Hulste en onze nevensponsors kunnen wij u voor het seizoen 2020 een prijzenpot van meer dan  10.000 € aanbieden verspreid over 10 categorieën en 11 wedstrijden.
Deelname aan het criterium is gratis toch wordt op elke wedstrijd een plaatselijk inschrijvingsrecht gevraagd. Je kan enkel westrijdpunten verdienen door deel te nemen aan de wedstrijd die op onze kalender staat en waarbij de atleet deze heeft afgewerkt met een persoonlijk criterium nummer.
Een persoonlijk criterium nummer kan steeds worden aangekocht op iedere wedstrijd voor 2 € en is niet terugbetaalbaar.
Er wordt bij de aankoop naar uw electronische identiteitskaart (eID) gevraagd zodat je geen formulier hoeft in te vullen, deze werkwijze is snel en efficiënt. Dat nummer is uw eigendom.
Dankzij dat nummer, hoef je bij vooraf inschrijving aan een wedstrijd  je niet meer aan te melden aan de inschrijvingstafel van die wedstrijd, uw gegevens blijven in ons systeem. Dat nummer is en blijft voor onbepaalde tijd geldig, dus ook voor de volgende jaren. Voorwaarde is dat uw nummer niet beschadigd is en voldoende leesbaar blijft. Het nummer inkorten of de sponsors verwijderen is verboden, in dat geval zal u een nieuw nummer moeten aanschaffen. Enkel door deel te nemen met uw persoonlijk nummer wordt u automatisch opgenomen in het criterium.
De inschrijvingsgelden voor iedere wedstrijd zijn vooraf vastgelegd: vooraf inschrijven = 8 euro, de dag zelf inschrijven = 9 euro. Wedstrijden met enkel daginschrijving = 8 euro.

Hoofdsponsor van het criterium is Running Center Brugge - Hulste.

Bijkomende sponsors zijn: Scott Benelux, Ruwelka Verzekeringen.

2 deelnamereglement
Opname in het classement van het Runningcentercriterium van het Houtland  kan enkel mits éénmalige aankoop van een persoonlijk criteriumnummer. Wedstrijden gelopen zonder dit speciaal nummer komen niet in aanmerking voor het eindklassement, zelfs indien de loper naderhand in de loop van het seizoen toch een criteriumnummer koopt. Het nummer moet tijdens de wedstrijd volledig  zichtbaar gedragen worden.Bij verlies dient er een nieuw nummer gekocht, doch de reeds behaalde prestaties blijven behouden.

De loper dient zich verder voor iedere wedstrijd apart in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen. Om opgenomen te worden in het eindklassement van het regelmatigheidscriterium dient een deelnemer minstens zeven wedstrijden met het criteriumnummer uitgelopen te hebben. Winnaar van het regelmatigheidscriterium is diegene die het meeste aantal punten totaliseert. 

* Het aangekochte borstnummer is persoonlijk en mag niet worden door gegeven aan andere deelnemers.

3 categorieën

Er worden 10 afzonderlijke eindklassementen opgesteld, vijf bij de heren en vijf bij de dames:
  Dames :
 • Juniores : -20 jaar (geboren tussen 2006 en 2001 - men moet 14 jaar worden dit jaar)
 • Seniores : -35 jaar (geboren tussen 2000 en 1986)
 • Masters 1 : 35 - 44 jaar (geboren tussen 1985 en 1976)
 • Masters 2 : 45 - 54 jaar (geboren tussen 1975 en 1966)
 • Masters 3 : 55 jaar en ouder (geboren in 1965 en vroeger)
  Heren :
 • Juniores : -20 jaar (geboren tussen 2006 en 2001 - men moet 14 jaar worden dit jaar)
 • Seniores : -40 jaar (geboren tussen 2000 en 1981)
 • Masters 1 : 40 - 49 jaar (geboren tussen 1980 en 1971)
 • Masters 2 : 50 - 59 jaar (geboren in 1970 en 1961)
 • Masters 3 : 60 jaar en ouder (geboren in 1960 en vroeger)

De indeling per categorie gebeurt volgens het geboortejaar, zodat elke atleet het hele jaar in dezelfde categorie blijft.
De heren juniores en veteranen 3 lopen de dames afstand.

4 Puntentelling en ex-aequo regeling
4.1 wedstrijdpunten
Aan iedere wedstrijd zijn punten verbonden, die toegekend worden in functie van de plaats in de wedstrijduitslag. Bij de toekenning van deze punten wordt geen rekening gehouden met de niet-criteriumlopers. Voor het loopcriterium wordt dus eigenlijk per wedstrijd per categorie een nieuwe uitslag opgemaakt, waarbij alle niet-criteriumlopers zijn geëlimineerd. De eerste van elke categorie krijgt dan 250 punten toegekend, de tweede 249, de derde 248 en zo verder. Vanaf de 250° plaats krijgt iedere criteriumloper één punt. Indien een deelnemer aan méér dan acht wedstrijden deelgenomen heeft tellen zijn / haar beste acht prestaties.

4.2 Regelmatigheidspunten
Voor elke deelname aan de hoofdwedstrijd van het criterium krijgt een deelnemer twee bonuspunten. Voor het toekennen van deze bonuspunten geldt er geen beperking van het aantal wedstrijden. Een deelnemer kan op deze manier dus 22 bonuspunten verdienen.

4.3 Ex-aequo regeling
Indien deelnemers ex-aequo eindigen wordt er voorrang gegeven aan de loper die de m­eeste wedstrijden heeft uitgelopen. Indien nog gelijk geldt de beste plaats in de laatste wedstrijd. Indien dit geen uitsluitsel brengt geldt de beste plaats in de eerste wedstrijd. Indien ook dit geen uitsluitsel brengt worden de tijden van de gelopen wedstrijden opgeteld en geldt de laagste tijd.

5 prijzenpot
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een aparte slotceremonie. De prijzen bestaan uit waardebons (niet inruilbaar in geld). Deze waardebons kunnen ingeruild worden voor producten bij RunningCenter Brugge - Hulste.
Voor een overzicht van het prijzengeld per categorie KLIK HIER
De algemene winnaar bij de dames en de heren wordt bedacht met een prachtige naturaprijs geschonken door de provincie West-Vlaanderen.(indien toegestaan).

6 prijsuitreiking
Elke geklasseerde loper ontvangt een uitnodiging.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een aparte slotceremonie die dit jaar door gaat op
zaterdag 12 september 2020 in Ichtegem zaal "De Ster" . De avond wordt om 18 uur ingezet met een feestmaaltijd tegen een gunstprijs.
Vooraf inschrijven voor de maaltijd is noodzakelijk en zal kunnen via een brief die je krijgt samen met de uitnodiging voor de prijsuitreiking.
Deelnemers die alle wedstrijden hebben uitgelopen krijgen een speciale prijs. Laureaten dienen aanwezig te zijn op de prijsuitreiking om hun prijs in ontvangst te nemen. Prijzen kunnen ook afgehaald worden door een andere laureaat indien deze het startnummer van de afwezige laureaat kan voorleggen.
Er is ook een tombola met waardevolle (Electro) prijzen voor de aanwezigen.
De totale prijzenpot (waardebons + tombola) bedraagt meer dan € 10.000.

OPGELET:
Prijzen zijn enkel af te halen op de avond van de slotceremonie niet afgehaalde prijzen op deze avond blijven eigendom van het criterium.
 

7 contactpersonen / organisatiecomité
Het organisatiecomité bestaat uit de organisatoren van de deelnemende wedstrijden. Contactpersoon is :

Wilfried Vierstraete, Biezenstraat 6 – 8820 Torhout – 050/21 47 59.

info@runningcentercriterium.be

Joggers en wedstrijdlopers, die deelnemen aan wedstrijden die deel uitmaken van het criterium, geven stilzwijgend het recht aan het organisatiecomité om beeldmateriaal (foto's, film, ...) van de deelnemers, genomen tijdens de wedstrijden te hergebruiken in het kader van promotie van het criterium.
De organisatoren behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de wedstrijd­kalender indien de omstandigheden dit vereisen. In geval van betwisting beslist het organisatiecomité.

naar boven